Úmrtí doma

Kontaktujte  naši pohřební službu Tel.: 518 333 444   mob.: 733 153 239  ( Stálá služba 24 hodin ). Připravte do našeho příjezdu vhodné oblečení pro zesnulého.

Úmrtí ve zdravotnickém zařízení

 

Nejdříve kontaktujte naši pohřební službu Tel.: 518 333 444 , mob.: 733 153 239. ( Stálá služba 24 hodin ) V naší kanceláři Vám poskytneme všechny nezbytné informace. Je zcela zbytečné navštívit patologii, ve které je zesnulý uložen.  Oblečení pro zesnulého, popř. další věci předejte přímo nám v naší kanceláři. 
 

 Zdravotní pitva - Soudní pitva

 

 Zákon 256 o pohřebnictví § 7 ( část)

 (1) Provozovatel pohřební služby je povinnen

,,d) převzít lidské pozůstaky bez zbytečného odkladu po výzvě lékaře nebo Policie České republiky; účelně vynaložené náklady včetně přiměřeného zisku nese ten, v jehož zájmu vznikly."

Pozn.

Pozůstalí mají možnost si sami vybrat :

- kterou pohřební službu pověří převozem zemřelého na zdravotní, soudní pitvu 

- u které pohřební služby následně vyřídí pohřeb

 UPOZORNĚNÍ:

Nejste povinni sjednávat pohřeb u pohřební služby, která byla přivolána bez Vašeho vědomí k odvozu zesnulého na zdravotní, soudní pitvu.