Náklady na pohřeb

 

Náklady na pohřeb se odvíjí zejména výběrem rakve, množstvím a druhem květinových darů, přepravní vzdáleností a dalšími námi poskytnutými službami. Tyto náklady se mohou velmi lišit, protože každý pohřeb je vypraven dle Vašich individuálních požadavků, může být od skromného a jednoduchého až po náročný nebo exkluzivní.

Úrazové pojištění při cestě do zahraničí

Doporučujeme všem, kteří cestují do zahraničí, aby si k pojištění léčebných výloh připlatili i takzvané úrazové pojištění při cestě do zahraničí, které zahrnuje i náklady na převoz pozůstatků v případě smrtelné nehody.

Pokud je tělo zesnulého dopravováno do zahraničí nebo ze zahraničí, je nutné potřeba počítat s vyššími výdaji, které rostou se vzdáleností, na jakou je potřeba ostatky zesnulého dopravit. POZOR - Služby v pohřebnictví jsou v zahraničí mnohem dražší než v ČR.